ครูอุดรธรรม

เวลาปัจจุบัน

ลำดับที่เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday204
mod_vvisit_counterYesterday853
mod_vvisit_counterThis week7423
mod_vvisit_counterThis month21800
mod_vvisit_counterAll332527

เพลงในบ้านอุดรธรรม

Home
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ อุดรธานี
 

 
  
     
 
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน ของทุกปี พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย ...@mini.   


(ที่มา ht.p://www.youtube.com/watch?v=CTNZUsl0wWM  สืบค้นเมื่วีนที่ 14 พฤศจิกายน 3557 เวลา 07:43 น.)
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสาร ทั้งด้านวิชาการ อุตุนิยมวิทยา และการดัดแปรสภาพอากาศ

 
สวดมนต์ไหว้พระวันสุดสัปดาห์ 19 พฤศจิกายน 2557 พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย ...@mini.   


กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระวันสุดสัปดาห์ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยคุณครูเสวียน พิมพ์ศรี เป็นประธานในพิธี และให้การอบรมนักเรียนเกี่ยวกับแนวทางการประพฤติตัวให้เป็นคนดี และเรียนเก่ง อาทิ สุ จิ ปุ ลิ หลังจากนักเรียนสวดมนต์เรียบร้อยแล้ เราชาวอุดรธรรมฯขอบพระคุณคุณครูเสวียน พิมพ์ศรี เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

 
ค่ายพุทธธรรม ณ วัดโพธิสมภรณ์ ๑๙ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย ...@mini.   


โครงการค่ายพุทธธรรม ณ วัดโพธิ์สมภรณ์ อำเภอเมือง จ.อุดรธานี โดยมีวัถุประสงค์ ๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ๒. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นเยาวชนที่มีคุณค่าของประทศ ๓. เพื่อรวมพลังความสามัคคีความเป็นหนึ่งเดียวของโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ในวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และปีที่ ๓ จำนวน ๑๔๒ คน ครูและผู้กำกับดูแลนักเรียน ๑๒ คน

 
ทอดกฐิน ณ วัดศรีจอมทอง บ้านตูม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย ...@mini.   

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557 ดร.ธีระเดช จิราธนทัต คณะครู บุคลากร นักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียน และชาวบ้านตูม ได้ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคีขึ้น ณ วัดศรีจอมทอง บ้านตูม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เริ่มเวลา ๐๖,๐๐ น. ตั้งโรงทานอาหารและเครื่องดื่ม ขนมต่าง ๆ จำนวนมาก ๐๗.๓๐ น. ถวานภัตราหารแต่พระภิกษุสงฆ์ ๐๙.๓๐ น. ถวายกฐิน เป็นอันเสร็จพิธี ยอดเงินทั้งสิน 112,560 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองหันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) เป็นเงินจากคณะผู้ร่วมบุญโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์เจ้าภาพ 79,522 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)

 
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอบรมคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนอุดรธรรมฯ พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย ...@mini.   

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มาอบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมโซนีเวกัสในการสร้าวมัลติมีเดียให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร ๑ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่าน รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯที่กรุณาให้โอกาศกับนักเรียนของเรา

 
มอบเกียรติบัตรให้แก่ห้องเรียนต่าง ๆ ที่ได้ร่วมทำบุญทอดกฐินกับทางโรงเรียนฯ พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย ...@mini.   

ดร.ธีระเดช จิราธนทัต ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่ห้องเรียนต่าง ๆ ที่ได้ร่วมทำบุญทอดกฐินกับทางโรงเรียนฯที่วัดศรีแก้วจอมทอง บ้านตูม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557  คณะครู บุคลากร นักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียน และชาวบ้านตูม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ยอดเงินทั้งสิน 112,560 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองหันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) เป็นเงินจากคณะผู้ร่วมบุญโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์เจ้าภาพ 79,522 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) ขอคุณพระรัตนตรัยได้คุ้มครองทุกท่านให้มีความสุข และได้พร 4 ประการ อายุยืนนาน ผิวพรรณผ่องใส สุขภาพสมบูรณ์ และมีพลานามัยแข็งแรง ทุกท่านเทอญ

 
ครั้งที่ 10 A student about home work พิมพ์ อีเมล
( 3 Votes )
User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย ...@mini.   

 

A dialogue between a teacher and a student about home work           (บทสนทนาระหว่างครูและนักเรียนเกี่ยวกับการบ้าน)

Teacher: Good morning, dear students.(สวัสดีตอนเช้านักเรียนที่รัก)

Student: Good morning, sir.(สวัสดีตอนเช้า)

T: Ali, bring your home work note-book to me.(เอาสมุดการบ้านคุณมาให้ฉันดูสิ)

S: Sorry sir. I forgot my note-book at home.(ขอโทษ.ฉันลืมสมุดการบ้านที่บ้าน)

T: Did you do your home work?(คุณทำการบ้านไหม)

S: Yes, sir. But I left my note-book at home(ทำแต่ฉันลืมมันที่บ้าน)

 
ครู Yves กับนักเรียนไม่ทำการบ้านและนักเรียนมาโรงเรียนสาย พิมพ์ อีเมล
( 4 Votes )
User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย ...@mini.   

บทสนทนาระหว่าครู Yves กับนักเรียนที่ไม่ทำการบ้าน และนักเรียนที่มาสายเป็นประจำ รับบทโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ไม่มีคำบรรยาย เชิญรับชมและรับฟังครับ

 
第十课 你应该减肥了。บทที่ 10 คุณควรลดความอ้วนนะ พิมพ์ อีเมล
( 5 Votes )
User Rating: / 5
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย ...@mini.   

เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่อมมาถึงบทที่ 10 แล้วนะครับในวันนี้ วันนี้คุณครูต่อนำเสนอเกี่ยวกับการสนทนา คุณควรลดความอ้วนนะ ฟังการสนทนา อ่านบทสนทนา ให้เข้าใจแล้วไปตอบคำถามนะครั

 
ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เทียนเหอ 2 (天河 2/Tianhe 2 หรือ Milky Way-2) พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย ...@mini.   
เทียนเหอ 2 (天河 2/Tianhe 2 หรือ Milky Way-2) พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกลาโหมแห่งชาติจีน (China’s National University of Defense Technology) ซึ่งติดตั้งและปฏิบัติการที่ศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (National Supercomputer Center) นครก่วงโจว มณฑลก่วงตง
 
ความเคลื่อนไหวล่าสุดในบ้านอุดรธรรม
 
บทความที่มีผู้อ่านมากที่สุด
 
แนะนำเว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์


            เว็บหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
            เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
            เว็บไซต์สำหรับค้นหาหนังสือในห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
 
 
ค้นหาหนังสือในห้องสมุดอุดรธรรมานุสรณ์
 


โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 430 หมู่ 14 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร. 0 4221 4135 โทรสาร 0 4221 4138.