ครูอุดรธรรม

เวลาปัจจุบัน

ลำดับที่เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday586
mod_vvisit_counterYesterday1209
mod_vvisit_counterThis week5365
mod_vvisit_counterThis month29486
mod_vvisit_counterAll434306

เพลงในบ้านอุดรธรรม

Home
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ อุดรธานี

 
  

     

 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย ...@mini.   
 
สวดมนต์ไหว้พระวันสุดสัปดาห์ (20 ก.พ. 2558) พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย ...@mini.   

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ร่วมสวดมนต์ไหว้พระวันสุดสัปดาห์ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 โดยคุณครูจันทร์สุดา โสดาดี ทำหน้าที่ประธาน และให้การอบรมแก่นักเรียน กิจกรรมประกอบด้วยการสวดมนต์ไหว้พระ เจริญสติสมาธิภาวนา แผ่เมตตาแก่ปวงสัตว์ทั้งหลาย และการฟังโอวาทธรรม

 
เดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมปีการศึกษา ๒๕๕๗ พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย ...@mini.   
๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ลูกเสือ - เนตรนารี เดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ โดย ม. ๑ และ ม. ๒ เดินทางไกล แล้วกลับมาสอบวิชาสูทกรรม เข้ารับการอบรมการปฐมพยาบาล เป็นอันสิ้นสดกิจกรรม ส่วน ม. ๓ เข้าฐานผจญภัยตอนบ่าย สอบวิชาสูทกรรมในตอนเย็น รอบกองไฟ เข้าค่ายพักแรมในคืนวันที่ ๑๓ ก.พ. ๕๘ ในวันที่ ๑๔ สอบกฏของลูกเสือ เพลง เงื่อน วาดภาพ ปิดค่าย เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
 
ห้องเรียนคุณภาพคุณครูนิวรรณ พิมพ์ศรี พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย ...@mini.   
ดร.ธีระเดช จิราธนทัต ผู้อำนวยการโรงเรียนฯพร้อมด้วยคณะติดตามประเมินการใช้ห้องเรียนคุณภาพจัดการเรียนการสอนของคุณครูนิวรรณ พิมพ์ศรี ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โดยนักเรียนได้ทำเสนองานในรูปแบบสาธิตบูรณาการสะเต็มศึกษา ได้รับคำชมจากท่านผู้อำนวยการเป็นอันมาก และขอให้พัฒนาการสอนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
 
ห้องเรียนคุณภาพคุณครูวิโรจน์ พิมพ์วาปี พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย ...@mini.   
ดร.ธีระเดช จิราธนทัต ผู้อำนวยการโรงเรียนฯพร้อมด้วยคณะติดตามประเมินการใช้ห้องเรียนคุณภาพจัดการเรียนการสอนของคุณครูวิโรจน์ พิมพ์วาปี ในรายวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โดยนักเรียนได้ทำเสนองานในรูปแบบไฟล์วิดีโอ ได้รับคำชมจากท่านผู้อำนวยการเป็นอันมาก นอกจากนี้ท่านยังได้ให้ความรู้เพิ่มเติมกับนักเรียนเกี่ยวกับการกู้ชีพจากประสบการณ์ตรงของท่าน
 
ของขวัญ. A GIFT พิมพ์ อีเมล
( 2 Votes )
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย ...@mini.   

UDONTHAMMANUSON HIGH SCHOOL.
Story created by Mr Yves Mambanza Interpreted by students Kanlayanee and Kanlayawadee , all are in the Third grade of Udonthammanuson High School.

 
ห้องเรียนคุณภาพคุณครูพิศภรณ์ ไพเราะ พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย ...@mini.   
ดร.ธีระเดช จิราธนะทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนฯพร้อมด้วยคณะ ติดตามประเมินการใช้ห้องเรียนคุณภาพของคุณครูพิศภรณ์ ไพเราะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 นักเรียนได้นำเสนองานในรูปแบบเพาเวอร์พอยด์ ในเรื่องการจัดทำป้ายนิเทศ ได้รับคำชมจากผู้อำนวยการ แต่ก็มีข้อแก้ไขปรับปรุงบ้างเล็กน้อยเพื่อที่นักเรียนจะได้มีผลงานที่ดีต่อไป
 
第十课 你应该减肥了。บทที่ 10 คุณควรลดความอ้วนนะ พิมพ์ อีเมล
( 7 Votes )
User Rating: / 7
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย ...@mini.   

เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่อมมาถึงบทที่ 10 แล้วนะครับในวันนี้ วันนี้คุณครูต่อนำเสนอเกี่ยวกับการสนทนา คุณควรลดความอ้วนนะ ฟังการสนทนา อ่านบทสนทนา ให้เข้าใจแล้วไปตอบคำถามนะครั

 
Conversation_1_2/2557 พิมพ์ อีเมล
( 7 Votes )
User Rating: / 7
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย ...@mini.   

UDONTHAMMANUSON HIGH SCHOOL

บทเรียน ช่วยเรื่องการออกเสียงสำเนียง.

HELP WITH PRONOUNCIATION

แต่ละบทเรียนมาจากบทสนทนาในชีวิตประจำ วัน.

Each conversation /Dialogue come with common daily situations.

ประโยคสนทนา

 
ผลสำเร็จของการมีจิตอาสาจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยใช้รูปแบบโครงงานคุณธรรม พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย ...@mini.   

ชื่อผลงาน ผลสำเร็จของการมีจิตอาสาจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยใช้รูปแบบโครงงานคุณธรรม  

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  

ชื่อเจ้าของผลงาน นางสุรางค์  หลงกุล

ปีที่ผลิต 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาผลสำเร็จของการมีจิตอาสาจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยใช้รูปแบบโครงงานคุณธรรมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ที่มีต่อการมีจิตอาสาจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยใช้รูปแบบโครงงานคุณธรรม

 
ความเคลื่อนไหวล่าสุดในบ้านอุดรธรรม
 
บทความที่มีผู้อ่านมากที่สุด
 
แนะนำเว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์


            เว็บหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
            เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
            เว็บไซต์สำหรับค้นหาหนังสือในห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
 
 
ค้นหาหนังสือในห้องสมุดอุดรธรรมานุสรณ์
 


โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 430 หมู่ 14 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร. 0 4221 4135 โทรสาร 0 4221 4138.