ครูอุดรธรรม

ลำดับที่เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday163
mod_vvisit_counterYesterday706
mod_vvisit_counterThis week2264
mod_vvisit_counterThis month15490
mod_vvisit_counterAll1563921
Home
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ อุดรธานี


   

     

 
21 มกราคม 2562 กิจกรรมเดินทางไกล และวิชาสูทกรรม ลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   

21 มกราคม 2562 กิจกรรมเดินทางไกล และวิชาสูทกรรม ลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2

คลิกชมภาพกิจกรรม


 
11 มกราคม 2562 กิจกรรมวันคริสมาสต์ วันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาต2 พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   

11 มกราคม 2562 กิจกรรมวันคริสมาสต์ วันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ 

คลิกชมภาพกิจกรรม

 
4 - 5 มกราคม 2562 กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พิมพ์ อีเมล
( 3 Votes )
User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 4-5 มกราคม 2562 กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือลำปาว จังหวัดกาฬสินธ์

คลิกชมภาพกิจกรรม

 
26 – 28 ธันวาคม 2561 โครงการฝึกอบรมต้นกล้าค่านิยมจังหวัดอุดรธานี พิมพ์ อีเมล
( 2 Votes )
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2561  โครงการฝึกอบรมต้นกล้าค่านิยมจังหวัดอุดรธานี

จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

ณ พี.ซี. คาวบอยทาวน์ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

คลิกชมภาพกิจกรรม


 
25 ธันวาคม 2561 ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 3 ดาว ปีการศึกษา 2561 พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   

วันที่  25  เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน  ระดับ 3 ดาว  ปีการศึกษา 2561
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  วันที่ 25 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2561

คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย
1. นายสุริยนต์ อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อด.2
2. นางสาวกษมา หินพรหม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.20
3. ดร.วัลภา สุวรรณรินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.20
4. นางไพรวรรณ   พานิช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อด.1
 
23 ธันวาคม 2561 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

มีกิจกรรมดังนี้

1. ลงทะเบียนผู้ปกครองนักเรียน และรับอาหารว่าง

2. ชมการแสดงดนตรีไทยของนักเรียนชุมนุมดนตรี

3. ผู้บริหาร รองผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 4 ฝ่าย พบปะผู้ปกครอง

4. มอบเกียรติบัตรนักเรียนผลการเรียนดี อันดับ 1- 3 ทุกระดับชั้น

5. มอบเกียรติบัตรนักเรียนจิตอาสาช่วยงานพยาบาลโรงเรียน

6. ชมการแสดงของนักเรียนดนตรีสากล

7. ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง พบปะพูดคุยในระดับชั้นเรียน

คลิกชมภาพกิจกรรม

 
17-18 ธันวาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วิทยากร โดย นายวิทยา  บุราณ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ  สพม.20

พิธีเปิดการอบรมฯ โดยนายปัญญา ชูพรหมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์

คลิกชมภาพกิจกรรม

 
21 ธันวาคม 2561 กิจกรรมกีฬาสีภายใน พิมพ์ อีเมล
( 4 Votes )
User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ (Sport Day)

ประธานพิธีเปิด นายสมัย น้อยรามศูนย์  นายกเทศมนตรี ตำบลบ้านตาด

คลิกชมภาพกิจกรรม
 
14-16 ธันวาคม 2561 กิจกรรมค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 กิจกรรมค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

คณะครูและนักเรียน นำนักเรียนจำนวน 4 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ  แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

คลิกชมภาพกิจกรรม

 
13 ธันวาคม 2561 กิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม โดยครูจิตอาสา พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 กิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม โดยครูจิตอาสา

คลิกชมภาพกิจกรรม


 
12 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารและคณะครูออกกำลังกายทุกวันพุธ พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารและคณะครูออกกำลังกายทุกวันพุธ

คลิกชมภาพกิจกรรม

 
11 ธันวาคม 2561 นักเรียนนำเสนอทำโครงงานคุณธรรม พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นักเรียนนำเสนอทำโครงงานคุณธรรม

คลิกชมภาพกิจกรรม
 
ความเคลื่อนไหวล่าสุดในบ้านอุดรธรรม
 
บทความที่มีผู้อ่านมากที่สุด
 
ค้นหาหนังสือในห้องสมุดอุดรธรรมานุสรณ์
 
แนะนำเว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์


            เว็บหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
            เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
            เว็บไซต์สำหรับค้นหาหนังสือในห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
 
 


โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 430 หมู่ 14 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ และ โทรสาร 0 4221 4138 .