ครูอุดรธรรม

เวลาปัจจุบัน

ลำดับที่เยี่ยมชม

mod_vvisit_counterToday954

เพลงในบ้านอุดรธรรม

Home
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ อุดรธานี
 

 
 
     
 
สวดมนต์วันสุดสัปดาห์ (15 ก.ค. 2557) พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย ...@mini.   

 

โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 430 ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 จัดกิจกรรมสวดมนต์วันสุดสัปดาห์ (15 ก.ค. 2557) โดยมีนายสะอ้าน เมืองผาง เป็นประธาน หลังจากนักเรียนสวดทำนองสรภัญญะบทพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณแล้ว ได้มอบเงินคืนให้กับผู้ที่เก็บเงินได้แต่ไม่มีเจ้าของเงินมารับ และให้โอวาทนักเรียน

 
วันภาษาไทยและค่ายวิชาการ พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย ...@mini.   


กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ร่วมกับคณะครูโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์จัดค่ายวิชาการในโอกาสเดียวกันทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดร.ธีระเดช จิราธนทัต ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรในครั้งนี้ประกอบด้วย กิจกรรมบนเวทีเป็นการแสดงของนักเรียนชั้นต่าง ๆ การจัดป้ายนิเทศ การสาธิต และการทดลองต่าง ๆ มากมาย ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์

 
อาสาฬหบูชา เข้าพรรษาวัดบ้านโนนเดื่อ บ้านตาด อุดรธานี พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย ...@mini.   

 

10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ โดยการนำของ ดร.ธีระเดช จิราธนทัต ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูและนักเรียนร่วมกันประกอบศาสนพิธีเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและทอดเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดบ้านโนนเดื่อ ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝน เครื่องบริวาร และปัจจัยเป็นเงิน หนึ่งพันสองร้อยบาทกว่าบาท นอกจากนี้ยังได้มอบให้คณะครูและนักเรียนแบ่งออกเอีก 2 ชุด ไปประกอบศาสนพิธีเนื่องในโอกาศเดียวกันนี้ที่วัดพุทธไพวรรณ บ้านสุขสมบูรณ์ ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี และวัดวัดเฉลิมสุขอาราม ย้านกกสะทอน ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี รวมทั้งสิ้น 3 วัด จึงขอโมทนาสาธุการไว้ ณ ที่นี้ และขอทุกท่านและครอบครับประสบแต่ความสุข

 
ศึกษานิเทศก์ฝึกปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพ พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย ...@mini.   สำนักทดสอบทางการศึกษาได้จัดการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้แก่ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพทางการศึกษา ในหน่วยอบรมที่ 5 ได้เลือกโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ จ.อุดรธานี เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยขอเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ผู้อำนวยการฯ รองผู้อำนวยการฯที่ดูแลงานประกัน ครูผู้รับผิดชอบงานประกัน ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียน และกรรมการสถานศึกษา ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยการเก็บข้อมูลแบบกัลยาณมิตร มีคณะศึกษานิเทศก์ ดังนี้ นายอำนาจ ดารารัตน์ ศน.สพม.7 นายเสถียร เที่ยงธรรม ศน. สพม 20 นายอภิศญารัศมี ประราศรี ศน. สพม. 27

 
สสวท.เลือกอุดรธรรมฯเป็นกลุ่มตัวอย่างด้านการสอนวิทยาศาสตร์ พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย ...@mini.   


10 กรกฎาคม 2557 นางสาวอุทุมพร ตุ่ยชัย ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 20 ได้เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลตามโครงการวิจัยเพื่อติดตามผลการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) โดยคุณครูปัทมา ศรีวิไล เป็นครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าว มีนางพิศภรณ์ ไพเราะ หัวหน้าบริหารวิชาการ และนางนิวรรณ พิมพ์ศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 
คัดเลือกตัวแทนฟุตซอลสหวิทยาเขตรักษ์อุดร พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย ...@mini.   


กลุ่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยคุณครูวัชรินทร์ สิมโน และคุณครูพงษ์ศักดิ์ ประยูรพรหม สนับสนุนโดย ดร.ธีระเดช จิราธนทัต ผู้นำนวยการโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอลชายอายุ 15 ปี และอายุ 18 ปี เพื่อคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขตรักษ์อุดร ณ สนามกีฬาโรงเรียนอุดรพัฒนาการ ระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2557

 
รักการอ่านด้วยภาษาอังกฤษอ่านครั้งที่ 6 เรื่อง ASEAN พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย ...@mini.   

 

ศีกษาเรื่อง ASEAN Community กับครู Yves แล้วตอบคำถาม

 
รักการอ่านด้วยภาษาจีน บทที่ 7 คุณชอบทานอะไร ? 第七课 你喜欢吃什么 ? พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย ...@mini.   

 

การสนทนาภาษาจีนโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เด็กหญิงอาทิตยา ภารบูรณ์ และเด็กชายนัฐพล ทุยยะค่าย ฝึกสอนโดยคุณครูต่อม กัณภัทร ศรีเชียงสา โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ อุดรธานี

 
รักการอ่านด้วยภาษาไทย เรื่องที่ 5 พิรดา เตชะวิจิตร์ ว่าที่นักบินอวกาศคนแรกของไทย พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย ...@mini.   

พิรดาเกิดที่จังหวัดลำปาง เป็นบุตรของ มาโนชญ์และวัชรินทร์ เตชะวิจิตร์ ซึ่งทำธุรกิจโรงงานเซรามิก จบชั้นมัธยมศึมษาที่โรงเรียนลำปางกัลยาณี และชั้นอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขณะเรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 พิรดาได้รับทุนไปฝึกงานที่บริษัทอินเทล ประเทศอินเดีย เป็นเวลาหนึ่งปี ก่อนจะกลับมาเรียนจนจบ และได้รับทุนจากจิสด้า (GISTDA) ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมดาวเทียม ที่สถาบัน ISAE ประเทศฝรั่งเศส

 
ความเคลื่อนไหวล่าสุดในบ้านอุดรธรรม
 
บทความที่มีผู้อ่านมากที่สุด
 
ค้นหาหนังสือในห้องสมุดอุดรธรรมานุสรณ์
 
แนะนำเว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์


            เว็บหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
            เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
            เว็บไซต์สำหรับค้นหาหนังสือในห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
 
 


โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 430 หมู่ 14 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร. 0 4221 4135 โทรสาร 0 4221 4138.