ครูอุดรธรรม

แบบสอบถาม

รู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมวันอำลาสถาบัน 26 กุมภาพันธ์ 2557
 

เวลาปัจจุบัน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ

กรุณาคลิก login เพื่อเข้าสู่ระบบ ขอบคุณครับ

ลำดับที่เยี่ยมชม

mod_vvisit_counterToday1022

เพลงในบ้านอุดรธรรม

Home
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ อุดรธานี
 

 
 

 
สวดมนต์วันสุดสัปดาห์ (15 ก.ค. 2557) พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย ...@mini.   

 

โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 430 ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 จัดกิจกรรมสวดมนต์วันสุดสัปดาห์ (15 ก.ค. 2557) โดยมีนายสะอ้าน เมืองผาง เป็นประธาน หลังจากนักเรียนสวดทำนองสรภัญญะบทพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณแล้ว ได้มอบเงินคืนให้กับผู้ที่เก็บเงินได้แต่ไม่มีเจ้าของเงินมารับ และให้โอวาทนักเรียน

 
ศึกษานิเทศก์ฝึกปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพ พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย ...@mini.   สำนักทดสอบทางการศึกษาได้จัดการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้แก่ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพทางการศึกษา ในหน่วยอบรมที่ 5 ได้เลือกโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ จ.อุดรธานี เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยขอเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ผู้อำนวยการฯ รองผู้อำนวยการฯที่ดูแลงานประกัน ครูผู้รับผิดชอบงานประกัน ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียน และกรรมการสถานศึกษา ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยการเก็บข้อมูลแบบกัลยาณมิตร มีคณะศึกษานิเทศก์ ดังนี้ นายอำนาจ ดารารัตน์ ศน.สพม.7 นายเสถียร เที่ยงธรรม ศน. สพม 20 นายอภิศญารัศมี ประราศรี ศน. สพม. 27

 
ภาษาอังกฤษกับครู Yves ที่ห้องสมุด เรื่อง ASEAN พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย ...@mini.   

 

Happy day ภาษาอังกฤษกับครู Yves ที่ห้องสมุด เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ASEAN มีนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก คุณครู Yves ได้กรุณาใช้เวลาในช่วงเที่ยง เสียสละเวลามาช่วยให้ความรู้กับนักเรียน ขอบคุณครู Yves ไว้ ณ โอกาสนี้

 
อาสาฬหบูชา เข้าพรรษาวัดบ้านโนนเดื่อ บ้านตาด อุดรธานี พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย ...@mini.   

 

10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ โดยการนำของ ดร.ธีระเดช จิราธนทัต ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูและนักเรียนร่วมกันประกอบศาสนพิธีเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและทอดเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดบ้านโนนเดื่อ ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝน เครื่องบริวาร และปัจจัยเป็นเงิน หนึ่งพันสองร้อยบาทกว่าบาท นอกจากนี้ยังได้มอบให้คณะครูและนักเรียนแบ่งออกเอีก 2 ชุด ไปประกอบศาสนพิธีเนื่องในโอกาศเดียวกันนี้ที่วัดพุทธไพวรรณ บ้านสุขสมบูรณ์ ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี และวัดวัดเฉลิมสุขอาราม ย้านกกสะทอน ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี รวมทั้งสิ้น 3 วัด จึงขอโมทนาสาธุการไว้ ณ ที่นี้ และขอทุกท่านและครอบครับประสบแต่ความสุข

 
ประชุมปฏิบัติการเขียนกิจกรรมและเขียนรายงานกิจกรรม พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย ...@mini.   


๔ กรกฏาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการเขียนกิจกรรมและการเขียนรายงานกิจกรรม ณ ห้องโสคทัศนศึกษา โดย ดร.ธีระเดช จิราธนทัต ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมนี้ ครูทุกคนเข้ารับการอบรม บรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเองและคุณครูค่างก็ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก มีความรู้สึกเล็ก ๆ ว่า เขียนกิจกรรมและเขียนรายงานกิจกรรมให้ดีมีประสิทธิภาพไม่ยากอย่างที่คิด เราชาวอุดรธรรมขอบพระคุณวิทยากรไว้เป็นอย่างสูง
 
สสวท.เลือกอุดรธรรมฯเป็นกลุ่มตัวอย่างด้านการสอนวิทยาศาสตร์ พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย ...@mini.   


10 กรกฎาคม 2557 นางสาวอุทุมพร ตุ่ยชัย ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 20 ได้เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลตามโครงการวิจัยเพื่อติดตามผลการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) โดยคุณครูปัทมา ศรีวิไล เป็นครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าว มีนางพิศภรณ์ ไพเราะ หัวหน้าบริหารวิชาการ และนางนิวรรณ พิมพ์ศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 
คัดเลือกตัวแทนฟุตซอลสหวิทยาเขตรักษ์อุดร พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย ...@mini.   


กลุ่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยคุณครูวัชรินทร์ สิมโน และคุณครูพงษ์ศักดิ์ ประยูรพรหม สนับสนุนโดย ดร.ธีระเดช จิราธนทัต ผู้นำนวยการโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอลชายอายุ 15 ปี และอายุ 18 ปี เพื่อคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขตรักษ์อุดร ณ สนามกีฬาโรงเรียนอุดรพัฒนาการ ระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2557

 
ส่งเสริมการอ่านด้วยภาษาอังกฤษ เรื่อง CHOOSING A TIME TO MEET . พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย ...@mini.   
The third video titled: CHOOSING A TIME TO MEET . Story created by Mr Yves Mambanza Ndjate , English Teacher at Udonthammanuson High School.

 
ส่งเสริมการอ่านด้วยภาษาจีนเรื่อง 第六课 你家有什么人 ? บทที่ 6 ครอบครัวคุณมีใครบ้าง พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย ...@mini.   

 

 

ภาษาจีนง่าย ๆ กับครู ต่อม ดูคลิปวีดีโอ อ่านบทความ แล้วตอบคำถาม

 
ส่งเสริมการอ่านด้วยภาษาไทย เรื่อง อาเซียนคืออะไร พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย ...@mini.   


อาเซียน คือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) โดยการจัดตั้งในครั้งแรกมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและร่วมมือในเรื่องสันติภาพ, ความมั่นคง, เศรษฐกิจ, องค์ความรู้, สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก

 
ความเคลื่อนไหวล่าสุดในบ้านอุดรธรรม
 
บทความที่มีผู้อ่านมากที่สุด
 
ค้นหาหนังสือในห้องสมุดอุดรธรรมานุสรณ์
 
แนะนำเว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์


            เว็บหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
            เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
            เว็บไซต์สำหรับค้นหาหนังสือในห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
 
 


โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 430 หมู่ 14 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร. 0 4221 4135 โทรสาร 0 4221 4138.