ครูอุดรธรรม

เวลาปัจจุบัน

ลำดับที่เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday309
mod_vvisit_counterYesterday531
mod_vvisit_counterThis week4574
mod_vvisit_counterThis month2260
mod_vvisit_counterAll563265

เพลงในบ้านอุดรธรรม

Home
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ อุดรธานี

 
  

     

 
สวดมนต์ไหว้พระวันสุดสัปดาห์ 21 กันยายน 2558 พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย มีค่าน้อยกว่า 0   
นักเรียนและคณะครูร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระวันสุดสัปดาห์ที่อาคารเอนกประสงค์หลังเล็ก เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558
 
อุดรธรรมฯมุทิตาคุรุบุคคล พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย มีค่าน้อยกว่า 0   
25 กันยายน 2558 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ เรียนเชิญทุกท่านร่วมงานแสดงมุทิตาจิคแก่คุรุบุคคลทั้ง 4 ท่าน ไก้แก่ ดร.ธีระเดช จิราธนทัต ครูอดิเรก ไชยสาส์น ครูชาญชัย ศิริธรรมขันติ และครูสรัญญา เชื้อขาวพิมพ์ ที่โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ เวลา 13.00 - 15.30 พิธีบายศรีสู่ขวัญ 18.00 - 22.00 แสดงมุทิตาจิตร
 
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย มีค่าน้อยกว่า 0   
คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และชุมชนบ้านตาด ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธีระเดช จิราธนทัต ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
 
ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย มีค่าน้อยกว่า 0   
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาด และเทศบาลตำบลบ้านตาด จัดกิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรงให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558
 
ผู้แทน สพฐ และ สพม 20 ติดตามโครงการ DLIT พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย มีค่าน้อยกว่า 0   
๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ผู้แทน สพฐ และ สพม 20 เยี่ยมโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ และติมตามครุภัณฑ์ในโครงการ DLIT โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
AWC & EDF เยี่ยมอุดรธรรมฯ พิมพ์ อีเมล
( 2 Votes )
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย มีค่าน้อยกว่า 0   
สมาคมสตรีอเมริกันและมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนและนักเรียนทุนที่โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558
 
AT THE RESTAURANT (ที่ร้านอาหาร) พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย มีค่าน้อยกว่า 0   

ENGLISH ACTIVITY “AT THE RESTAURANT “.กิจกรรมที่ร้านอาหาร

Udonthammanuson High School, with English Department present:

An English Video titles “At the Restaurant “ This video is a true story realized by Mr Yves Mambanza Ndjate an English Teacher, interpreted by students in the 5th grade

 
第十课 你应该减肥了。บทที่ 10 คุณควรลดความอ้วนนะ พิมพ์ อีเมล
( 9 Votes )
User Rating: / 9
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย มีค่าน้อยกว่า 0   

เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่อมมาถึงบทที่ 10 แล้วนะครับในวันนี้ วันนี้คุณครูต่อนำเสนอเกี่ยวกับการสนทนา คุณควรลดความอ้วนนะ ฟังการสนทนา อ่านบทสนทนา ให้เข้าใจแล้วไปตอบคำถามนะครั

 
DO YOU WANT TO PLAY A GAME? พิมพ์ อีเมล
( 3 Votes )
User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย มีค่าน้อยกว่า 0   


แต่ละบทเรียนมาจากบทสนทนาในชีวิตประจำ วัน . Each lesson/dialog comes from a common daily situation. Story created by Yves Mambanza Ndjate , and English Teacher at Udonthammanuson High school , interpreted

 
คณะอนุกรรมการ กตปน. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย มีค่าน้อยกว่า 0   
คณะอนุกรรมการ กตปน. ตรวจเยี่มโรงเรียน 11 กันยายน 2558
 
การประชุมสัมมนา "การจัดทำ ID PLAN พิมพ์ อีเมล
( 2 Votes )
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย มีค่าน้อยกว่า 0   
การประชุมสัมมนา "การจัดทำ ID PLAN ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2558 ณ ห้องกัลปังหา โรงแรมฟ้าชมคลื่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
DO YOU WANT SOMETHING TO DRINK? พิมพ์ อีเมล
( 2 Votes )
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย มีค่าน้อยกว่า 0   

แต่ละบทเรียนมาจากบทสนทนาในชีวิตประจำ วัน . Each lesson/dialog comes from a common daily situation.   
Story created by Mr Yves Mambanza Ndjate , Interpreted by Students M2/2   of  Udonthammanusorn High School .
บทเรียน 1 - คุณ ต้องการดื่มไหม?  DO YOU WANT SOMETHING TO DRINK?
แต่ละบทเรียนมาจากบทสนทนาในชีวิตประจำ วัน . Each lesson/dialog comes from a common daily

 
ชุดกิจกรรมเรียนรู้ "ลำดับเลขคณิต" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย มีค่าน้อยกว่า 0   


คุณครูพิไลวรรณ สถิตย์ ได้จัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ลำดับเลขคณิต และได้นำเผยแพร่เพื่อท่านผู้สนใจได้ศึกษา

 
รายงานโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย มีค่าน้อยกว่า 0   

ผลงานวิจัย รายงานโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

เป็นสำคัญ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์

ผู้วิจัย ดร.ธีรเดช  จิราธนทัต 

ปีที่ทำวิจัย 2557 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. สร้างโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้

2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้

 
ผลสำเร็จของการมีจิตอาสาจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยใช้รูปแบบโครงงานคุณธรรม พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย มีค่าน้อยกว่า 0   

ชื่อผลงาน ผลสำเร็จของการมีจิตอาสาจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยใช้รูปแบบโครงงานคุณธรรม  

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  

ชื่อเจ้าของผลงาน นางสุรางค์  หลงกุล

ปีที่ผลิต 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาผลสำเร็จของการมีจิตอาสาจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยใช้รูปแบบโครงงานคุณธรรมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ที่มีต่อการมีจิตอาสาจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยใช้รูปแบบโครงงานคุณธรรม

 
ความเคลื่อนไหวล่าสุดในบ้านอุดรธรรม
 
บทความที่มีผู้อ่านมากที่สุด
 


โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 430 หมู่ 14 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร. 0 4221 4135 โทรสาร 0 4221 4138.