ครูอุดรธรรม

ลำดับที่เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday36
mod_vvisit_counterYesterday785
mod_vvisit_counterThis week1678
mod_vvisit_counterThis month15622
mod_vvisit_counterAll1607266
Home
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ อุดรธานี


   

     

 
18 มีนาคม 2562 ด้วยรักและผูกพัน ครูน้ำ และครูจูน พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 18 มีนาคม 2562 ผู้บริหารและคณะครู จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ และเลี้ยงส่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครูน้ำ และครูจูน ด้วยรักและผูกพัน จากใจชาวอุดรธรรมานุสรณ์

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
14 – 15 มีนาคม 2562 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 14 – 15  มีนาคม 2562 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) “ก้าวสู่ปีที่ 127 อุดรธานี สืบสานวิถีภูมิปัญญา พัฒนาการศึกษาสู่สากล”  การแสดงและจำหน่ายผลผลิตของนักเรียน  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ณ อาคารกิจกรรมนักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

IMG_0052
 
5 มีนาคม 2562 รองผู้อำนวยการมณีรัตน์ ศรีจันทร์ มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน พิมพ์ อีเมล
( 2 Votes )
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 5 มีนาคม 2562 รองผู้อำนวยการมณีรัตน์ ศรีจันทร์ มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด


 
5 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการปัญญา ชูพรหมวงศ์ มอบวุฒิบัตรให้กับครูและนักเรียน พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 5 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการปัญญา ชูพรหมวงศ์ มอบวุฒิบัตรให้กับครูและนักเรียน ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการขยายผลองค์ความรู้การทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
27 กุมภาพันธ์ 2562 มอบวุฒิบัตร ประดับเครื่องหมายปีกร่ม นศท.ปี 2 พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการปัญญา ชูพรหมวงศ์ ได้มอบวุฒิบัตร พร้อมประดับเครื่องหมายปีกร่ม ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 2 จำนวน 18 นาย ที่ผ่านการทดสอบกำลังใจด้วยการกระโดดหอสูง 34 ฟุต ของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 24 และผ่านการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกภาคสนาม นศท.มทบ.24 อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
26 ก.พ. 2562 เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 26 ก.พ. 2562 เลือกตั้งประธานนักเรียน  และคณะกรรมการนักเรียน  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน ปีการศึกษา 2562

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
21 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 พิมพ์ อีเมล
( 5 Votes )
User Rating: / 5
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
19-20 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการบวรร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม(สปม.) ประจำปี 2562 พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการบวรร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม(สปม.) ประจำปี 2562 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ เทศบาลตำบลบ้านตาด ณ วัดพุทธไพรวรรณ ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
12 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมงานวิชาการ Open House Day พิมพ์ อีเมล
( 2 Votes )
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมงานวิชาการ Open House Day เปิดบ้านวิชาการให้นักเรียนและคณะครู จากโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 8 โรงเรียน และนอกเขตพื้นที่บริการ จำนวน 4 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประธานพิธีเปิดงานโดย นายปัญญา ชูพรหมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
5 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค การประกวดวีดิทัศน์ และประกวดบทความ ระดับมัธยมศึกษา พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค การประกวดวีดิทัศน์ ระดับมัธยมศึกษา ผู้ได้รับรางวัล นายธนวัฒน์ ดอนคูณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ นายถิรวุฒิ ศรีรักษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ รางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดบทความ ระดับมัธยมศึกษา คือ นางสาวนภาพร ทองวิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในการแข่งขันประกวดบทความ วีดิทัศน์ และประชาสัมพันธ์   โครงการ E-KNOW Energy The Iconic Contest จัดโดยกระทรวงพลังงาน ซึ่งเข้ารับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

คลิกชมภาพกิจกรรม

 
5 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน

1. นักเรียนเล่าประวัติความเป็นมาวันตรุษจีน
2. การแสดงระบำพัด โดย นักเรียน ชั้น ม.5/1 และครูปฏิภาณ
3. ตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับวันตรุษจีน
4. มอบรางวัล(อั่งเปา)ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
5. กล่าวคำอวยพรเป็นภาษาจีน โดยนักเรียน 

คลิกชมภาพกิจกรรม

 
30 มกราคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมงานบุญประทายข้าวเปลือก วัดป่าบ้านตาด พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย Administrator   

30 มกราคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ร่วมงานบุญประทายข้าวเปลือก วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ประจำปี พ.ศ. 2562

มีกิจกรรม ทำบุญใส่บาตร  ฟังเทศน์  และทำโรงทาน

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
23 มกราคม 2562 โครงการสัมมนาวิชาชีพการร้อยสิ่งประดิษฐ์จากลูกปัดพัฒนาทักษะสู่อาชีพ พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 23 มกราคม 2562  โครงการสัมมนาวิชาชีพการร้อยสิ่งประดิษฐ์จากลูกปัดพัฒนาทักษะสู่อาชีพ

โดย นักเรียนทวิศึกษา โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์

คลิกชมภาพกิจกรรม

 
22 มกราคม 2562 กิจกรรมเดินทางไกล และวิชาสูทกรรม ลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 22 มกราคม 2562 กิจกรรมเดินทางไกล และวิชาสูทกรรม ลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2

คลิกชมภาพกิจกรรม


 
ความเคลื่อนไหวล่าสุดในบ้านอุดรธรรม
 
บทความที่มีผู้อ่านมากที่สุด
 
ค้นหาหนังสือในห้องสมุดอุดรธรรมานุสรณ์
 
แนะนำเว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์


            เว็บหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
            เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
            เว็บไซต์สำหรับค้นหาหนังสือในห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
 
 
21 มกราคม 2562 อาลัยครูประสาน โคกคาน พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย Administrator   

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์

ร่วมอาลัยครูประสาน โคกคาน  อดีตข้าราชการครูโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์

ณ เมรุที่พักสงฆ์บุญญาวาส บ้านลาดทอง  ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี

คลิกชมภาพกิจกรรม


 
11 มกราคม 2562 กิจกรรมวันคริสมาสต์ วันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาต2 พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   

11 มกราคม 2562 กิจกรรมวันคริสมาสต์ วันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ 

คลิกชมภาพกิจกรรม

 
4 - 5 มกราคม 2562 กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พิมพ์ อีเมล
( 3 Votes )
User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 4-5 มกราคม 2562 กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือลำปาว จังหวัดกาฬสินธ์

คลิกชมภาพกิจกรรม

 


โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 430 หมู่ 14 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ และ โทรสาร 0 4221 4138 .