ครูอุดรธรรม

เวลาปัจจุบัน

ลำดับที่เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday230
mod_vvisit_counterYesterday401
mod_vvisit_counterThis week1869
mod_vvisit_counterThis month7164
mod_vvisit_counterAll463741

เพลงในบ้านอุดรธรรม

Home
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ อุดรธานี

 
  

     

 
ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ พิมพ์ อีเมล
( 2 Votes )
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย ...@mini.   

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  11  กุมภาพันธ์ – 11 พฤษภาคม 2558  หมายเหตุ  ปฏิทินนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 
ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดพุทธไพวรรณ พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย ...@mini.   
ดร.ธีระเดช จิราธนทัต ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน เข้าร่วมงานโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ เนื่องในวโรกาศทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา ที่วัดพุทธไพวรรณ บ้านสุขสมบูรณ์ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายชายชาญ เอี่ยวเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558
 
พิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2557 พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย ...@mini.   

25 มีนาคม 2558 ดร.ธีระเดช จิราธนทัต คณะครู สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2557 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนให้หมั่นศึกษาหาความรู้ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีคุณธรรมจริยธรรม ส่วนนายบุญช่วย  วรวงษ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนให้เข้าใจว่าการที่ครูว่ากล่าวตักเตือนมากบ้างน้อยบาง หนักบ้างเบาบ้างแสดงว่าท่านรัก ถ้าท่านไม่รักก็จะไม่ว่ากล่าวตักเตือน เราจะรู้และเข้าใจมากขึ้นในเรื่องนี้หลังจากเราจบไปแล้ว

 
อ.ต.ป.น.สพม.20 อุดรธานี เยี่ยมเราชาวอุดรธรรมฯ พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย ...@mini.   
คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี ประกอบด้วย นายศักดา จำปาหอม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.20 และนายมงคล มาเวียง ศน.สพม. เขต 20  เยี่ยมชมและติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษา ที่โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ดร.ธีระเดช จิราธนทัต ผู้อำนวยการโรงเรียนฯพร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ และประชุมร่วมกันในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการทำงานของเราชาวอุดรธรรมฯ ผลที่ได้เป็นที่พอใจของทุกฝ่าย โรงเรียนฯขอบคุณท่านทั้งสองเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้
 
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย ...@mini.   
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้นในวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ชุมชน แลัวัดเป็นอย่างดี ทำให้งานประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี ขออนุโมทนากับทุกท่าน ขอคุณพระรักษาทุกท่านให้มี อายุ วรรณะ สุขะ และ พละ ทั้ง 4 ประการครับ
 
AT THE RESTAURANT พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย ...@mini.   

UDONTHAMMANUSON HIGH SCHOOL

ENGLISH ACTIVITY “AT THE RESTAURANT “.กิจกรรมที่ร้านอาหาร

Udonthammanuson High School, with English Department present:

An English Video titles “At the Restaurant “ This video is a true story realized by Mr Yves Mambanza Ndjate an English Teacher, interpreted by students in the 2nd grade

• The 1st step is : Making a Dinner Reservation( Telephone) As actors , we have :

- SUMITREE SAMPOO ( the restaurant receptionist as the caller 1) and

- INTUON (as the caller 1 ).

Complete Conversation

Making a Dinner reservation by phone.

 
ของขวัญ. A GIFT พิมพ์ อีเมล
( 3 Votes )
User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย ...@mini.   

UDONTHAMMANUSON HIGH SCHOOL.
Story created by Mr Yves Mambanza Interpreted by students Kanlayanee and Kanlayawadee , all are in the Third grade of Udonthammanuson High School.

 
第十课 你应该减肥了。บทที่ 10 คุณควรลดความอ้วนนะ พิมพ์ อีเมล
( 8 Votes )
User Rating: / 8
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย ...@mini.   

เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่อมมาถึงบทที่ 10 แล้วนะครับในวันนี้ วันนี้คุณครูต่อนำเสนอเกี่ยวกับการสนทนา คุณควรลดความอ้วนนะ ฟังการสนทนา อ่านบทสนทนา ให้เข้าใจแล้วไปตอบคำถามนะครั

 
ประชุมใหญ่ ส.บ.ม.ท. ครั้งที่ 44 พิมพ์ อีเมล
( 1 Vote )
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย ...@mini.   

ด.ร.ธีระเดช จิราธนทัต ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ รับโล่ห์ผู้บริหารดีเด่น จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ในงานประชุมสัมนาวิชาการ เรื่อง "การมัธยมศึกษา นำพาเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 (ครั้งที่ 44) วันที่ 15 - 18 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมเดอะมอล์ลนครราชสีมา

 
การใช้ประโยชน์จากห้องเรียนคุณภาพ พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย ...@mini.   


โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ได้จัดให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีห้องเรียนคุณภาพ 1 - 2 ห้องตามความเหมาะสม รวมทั้งสิ้ง 10 ห้องเรียนคุณภาพ และได้ติดตามประเมินการใช้ห้องเรียนคุณภาพเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน เป็นต้น นอกจากนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนยังมีนโยบายให้เปิดห้องเรียนคุณภาพให้นักเรียนได้ใช้ในช่วงที่ไม่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะในช่วงพักเที่ยง ซึ่งคุณครูแต่ละท่านได้สนองตอบนโยบายด้วยดี

 
ผลสำเร็จของการมีจิตอาสาจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยใช้รูปแบบโครงงานคุณธรรม พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )
เขียนโดย ...@mini.   

ชื่อผลงาน ผลสำเร็จของการมีจิตอาสาจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยใช้รูปแบบโครงงานคุณธรรม  

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  

ชื่อเจ้าของผลงาน นางสุรางค์  หลงกุล

ปีที่ผลิต 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาผลสำเร็จของการมีจิตอาสาจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยใช้รูปแบบโครงงานคุณธรรมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ที่มีต่อการมีจิตอาสาจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยใช้รูปแบบโครงงานคุณธรรม

 
ความเคลื่อนไหวล่าสุดในบ้านอุดรธรรม
 
บทความที่มีผู้อ่านมากที่สุด
 
แนะนำเว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์


            เว็บหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
            เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
            เว็บไซต์สำหรับค้นหาหนังสือในห้องสมุดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
 
 
ค้นหาหนังสือในห้องสมุดอุดรธรรมานุสรณ์
 


โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 430 หมู่ 14 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร. 0 4221 4135 โทรสาร 0 4221 4138.